چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران
enamad

کمیته اجرایی

غزاله خرمدل

زهرا حسینی

مژگان سلطانی

کامران نوروزی

فرناز شهسواری

نسترن رستمیان

زهره مظفریان

ندا حسینی

علیرضا رنجبر

عاطفه وزیری

مریم شکیبا

نسرین جوریان

فهیمه عنابی

تماس

02133699093-4

01133359334

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

چاپ مقالات برتر در مجلات ISI

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، ستاد کنگره مدیریت شهری در نظر دارد مقالات برتر این کنگره را در مجلات بین المللی ISI در هفت محور اصلی مدیریت شهری، مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته، اقتصادشهری، مدیریت بحران و مدیریت گردشگری به چاپ رسانیده و همچنین با اهدا لوح یادبود و تندیس بلورین کنگره ازاین نویسندگان درمراسم اختتامیه کنگره تجلیل و قدردانی به عمل آورد.

حامیان رسانه ای

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران