کمیته اجرایی

غزاله خرمدل

زهرا حسینی

مژگان سلطانی

کامران نوروزی

فرناز شهسواری

نسترن رستمیان

زهره مظفریان

ندا حسینی

علیرضا رنجبر

عاطفه وزیری

مریم شکیبا

نسرین جوریان

فهیمه عنابی

تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش