درباره همایش


 کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران  با تکیه بر پژوهش های علمی و بر پایی جلسات متعدد با اساتید فرهیخته و با علم و آگاهی بر تکنیک های روز در ارائه راهکارهای مناسب با تشکیل ستادی از نیروهای متخصص، پس از بررسی، پژوهش و فعالیت های کارشناسانه با همکاری اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور نسبت به نظامات شهری داخل و خارج از کشور و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها و متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی در راستای بومی سازی بر اساس هفت محور اصلی مدیریت شهری،مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته، اقتصاد شهری، مدیریت بحران و مدیریت گردشگری و با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهرها، و فعالان در این عرصه بصورت تخصصی برگزار می گردد.

تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش