اهداف کنگره

  • بهره­ گیری از تجربیات ملی و بین­ المللی در عرصه برنامه­ ریزی و مدیریت شهری
  • ارائه راه حل برای مشکلات شهرسازی و معماری کشور
  • بهره­ گیری از یافته­ های جدید پژوهشی و تجربیات اجرایی موفق
  • تجزیه و تحلیل فرصت­ها و چالش­ها در شهرهای ایران
  • کاربرد فناوری اطلاعات در شهرالکترونیکی
  • آینده پژوهی و ترسیم چشم انداز آتی فعالیت­های حوزه شهری
  • ایجاد بسترهای مناسب جهت هم اندیشی مدیران دولتی، شهرداری­ها، شوراهای شهر، اساتید و اعضای هیات علمی به منظور تبیین نقش موثر تمامی ذینفعان خصوصا در ایجاد شهر مطلوب
  • آموزش و آگاهی بخشیدن مدیران و برنامه ریزان حوزه­های مختلف مدیریت بحران در خصوص استفاده از آخرین تکنولوژی و تجارب جهانی
  • هم اندیشی و تبادل تجارب و برنامه ریزی در خصوص تاثیرات و استفاده از فناوری­های نوین در بحث کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیرمترقبه
  • بهره­گیری از تجربیات موفق شهرداران خارجی در زمینه عمران، شهر سازی و توسعه شهری

تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش