تاریخ شروع ثبت نام در همایش 29 فروردین 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 29 فروردین 1396
آخرین مهلت ثبت نام 7 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 آبان 1397
اعلام نتایج داوری 7 آبان 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده مرکز همایش ها

تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش