تاریخ شروع ثبت نام در همایش 29 فروردین 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 29 فروردین 1396
آخرین مهلت ثبت نام 30 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 خرداد 1397
اعلام نتایج داوری 30 خرداد 1397
تاریخ برگزاری 4 و 5 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها

تماس

02133699093-4

01133359334

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش