تاریخ شروع ثبت نام در همایش 2 شهریور 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 2 شهریور 1395
آخرین مهلت ثبت نام 15 دی 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 دی 1396
اعلام نتایج داوری 20 دی 1396
تاریخ برگزاری 27 ,28 دی ماه 96
برگزارکننده مرکز همایش ها

تماس

02133699093-4

01133359334

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران